Quảng cáo và truyền thôngChúng tôi lập kế hoạch truyền thông, mua bán không gian quảng cáo, sản xuất, giám sát và tối đa hóa hiệu quả đầu tư của các nhãn hàng thông qua các hoạt động đặt chỗ trước dành cho những vị trí đặc biệt quan trọng trên các phương tiện quảng cáo. Bằng uy tín và chất lượng, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra các sản phẩm tốt nhất và giành được những không gian quảng cáo tốt nhất cho khách hàng.