Dịch vụ

- Lập kế hoạch truyền thông
- Mua bán không gian quảng cáo
- Sản xuất, giám sát và tối đa hóa hiệu quả đầu tư của các nhãn hàng trên các phương tiện quảng cáo