Chương trình SAO KIM


Là chương trình mang tới hy vọng cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng thực hiện được ước mơ của mình.